BrownSugar

32 teksty – auto­rem jest Brow­nSu­gar.

TO TYL­KO ŻART!- tak zwyk­le mówią ludzie, którzy sta­rają się za­taić prawdę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2012, 19:45

To co mnie prze­raża to fakt, jak często rzecz która spra­wia nam ból, początko­wo wyglądała na coś co miało nam pomóc. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 września 2012, 00:43

Co chciałbyś dziś so­bie po­wie­dzieć, żeby poczuć się lepiej? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 września 2012, 00:50

Mówiłam so­bie, że nie jes­teś w sta­nie zra­nić mnie nig­dy więcej. To bo­li najbardziej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 września 2012, 14:31

Kocham cię tak jak kocham morze. I nie przeszkadza mi że mogę utonąć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 września 2012, 14:07

Nie ma żad­ne­go piękna w two­jej praw­dzie, po­nieważ nie ma żad­nej praw­dy w twoim pięknie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 sierpnia 2012, 12:42

Skończyłam dwadzieścia lat.
Związałam włosy.
Po­malo­wałam paznokcie.
Założyłam sukienkę.
Jes­tem szczęśliwa. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 sierpnia 2012, 12:10

Ilek­roć próbo­wałam zniszczyć wszys­tkie wspom­nienia z Tobą związa­ne, ty­lek­roć pow­ra­całeś na no­wo z większa silą I tęsknotą.
Tak bar­dzo chcę pos­ma­kować twoich ust jeszcze raz.
Chce poczuć smak two­jego pa­piero­sa I smak ma­lej czar­nej o poranku.
Tak bar­dzo chce poczuć do­tyk twoich sprag­nionych dłoni
Ot­wieram oczy…znów słońce świeci, dlaczego?
…prze­cież ciebie już nie ma
…wróć …proszę…choć na chwile… 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 kwietnia 2012, 17:17

“Mam ochotę pier­dzielić szkołe, spa­kować ple­cak, założyć ciepły swe­ter, do te­romo­su wlać wódki i z pa­piero­sem w us­tach szu­kać okaz­ji na szczęście. I nie wra­cać. Już nig­dy nie wracać.” 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 listopada 2010, 19:07

Życie po­lega na po­pełnianiu błędów, a śmierć na żałowa­niu że za mało się ich popełniło. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 maja 2010, 11:13
Zeszyty
  • Prawdziwe. – na­ked truth.

  • Ważne. – Na ludzką pa­mięć nie można liczyć.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BrownSugar

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność